DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

PRODAJNI ASORTIMAN

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Gumena creva svih tipova i namena

Gumeni elektroizolacioni tepisi

Gumeno tehnička roba

Gumeni podovi

Transportne trake

Gumena obuća i obućarski materijal

Repromaterijali za gumarsku industriju

Uvek dostupno na lageru !

Dostupno po posebnom zahtevu