DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENI ELEKTROIZOLACIONI TEPISI - PROSTIRKE

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Gumeni elektroizolacioni tepih (prostirka)

 

Namena:

postavlja se u svim objektima gde je potrebno obezbediti da ne dođe do elektroprobojnosti, zaštita ljudi i uređaja od proboja visokog napona

 

Karakteristike:

Tepih se sastoji od dva gumena sloja tj. podloge i gazećeg sloja. Gazeći sloj se radi u crnoj ili zelenoj boji a po zahtevu kupca može se raditi i u drugim bojama.

 

Standard:

SRPS Z.B1.304

TIP 1000 - izdržava ispitni napon 3,5 kV

TIP 3000 - izdržava ispitni napon 20 kV

 

Dimenzije:

širina 1200 i 1250 mm

debljina 4 i 6 mm

dužina 10000 mm

 

Napomena:

Elelktroizolaciona prostirka se isporučuje uz atest ovlašćenog instituta.