DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENO TEHNIČKA ROBA

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Gumene tehničke ploče i guma u rolni

 

 

 

 

Namena:

Upotrebljavaju se kao podne ploče, zaptivni materijal, dihtung ploče u dodiru sa vazduhom, vodom, naftom i derivatima nafte, organskim i neorganskim rastvaračima.

Koriste se za različite namene u industrijskim uslovima eksploatacije: za oblaganje prostorija, hala, kao zaštita uređaja od udara.

Iz njih se isecaju razni ulošsci, zaptivači, podmetači, membrane.

 

Kvaliteti:

Prema nameni i kvalitetu mogu se svrstati u dve grupe:

Þ Gumene ploče opšte namene

rade se kao obostrano glatke (GL/GL), sa otiskom tekstila sa jedne strane (GL/OT) i sa obostranim otiskom tekstila ( OT/OT)

 

 

dimenzije gume u ploči: 1000x1000x10-50 mm

dimenzije gume u rolni: 1000 i 1200x10000x1-30 mm

 

 

Takođe, ploče mogu biti armirane tekstilnim ulošcima (1,2 ili 3 tekstilna uloška u zavisnosti od debljine ploče) a pored standardne crne boje mogu se po zahtevu raditi i u drugim bojama: siva, crvena, zelena.

 

 

Þ Gumene ploče posebne namene

· gumene ploče otporne na kiseline

· gumene ploče otporne na naftu i naftine derivate

· gumene ploče za prehrambenu industriju

· gumene ploče za obuću

· gumene ploče za auto industriju (podovi)

Þ Gumeni profili i gajtani

 

 

 

 

Namena:

koriste se kao zaptivni elementi u različitim segmentima potrošnje i to:

- automobilskoj industriji (automobili, kamioni, autobusi..)

- građevinarstvu (dihtovanje prozora, vrata, spajanje različitih građevinskih elemenata...)

- kao razni odbojnici i trake

 

Kvaliteti:

1. standardan

2. uljootporni

3. kiselootporni

4. otporan na povišene temperature

 

 

Profili:

pored standardnih tipova profila za koje već posedujemo alate za izradu možemo brzo odgovoriti na sve vaše zahteve , tj. na osnovu dostavljenih preciznih crteža traženih profila dostaviti ponudu u najkraćem vremenskom roku

 

Gajtani:

u svim kvalitetima gajtani se rade od dimenzije Ø3 do Ø50