DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENA CREVA ZA TEHNIČKE GASOVE

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Gumena creva za zavarivanje - acetilen i kiseonik

 

 

 

 

Namena

transport gorivih gasova (osim propana i butana) i kiseonika a montiraju se na aparate za autogeno zavarivanje

 

Radni pritisak:

creva za gorivi gas - 10 bara sa fakturom sigurnosti 3

 

 

creva za kiseonik - 20 bara sa faktorom sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +80ºC

 

Dimenzije:            

od Ø4 do Ø28 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

SRPS G.C6.020

 

 

 

Þ Gumena creva za propan i butan

 

 

 

 

Namena

transport gorivih gasova uključujući propan i butan

 

Radni pritisak:

20 bara uz faktor sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +80ºC

 

Dimenzije:            

od Ø4 do Ø28 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

DIN 4815

 

 

 

Þ Gumena creva za autogas

 

 

 

 

Namena

instalacije za pokretanje auta na plin

 

Radni pritisak:

4,5 bara uz faktor sigurnosti 4

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +100ºC

 

Dimenzije:            

od Ø4 do Ø25 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

DIN 4815