DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENA CREVA ZA PROTOK PREHRAMBENIH FLUIDA

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Glatka gumena creva za protok alkoholnih i bezalkoholnih pića

 

 

 

 

Namena

pretakanje pića u prehrambenoj industriji - mleko, vino, pivo i drugo

 

Radni pritisak:

15 bara sa faktorom sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

u intervalu od -25ºC do +80ºC

 

Dimenzije:

od Ø4 do Ø55 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:

SRPS G.C6.022

 

 

 

Þ Spiralna gumena creva za protok alkoholnih i bezalkoholnih pića - potisna, usisna i usisno-potisna

 

 

 

 

Namena

pretakanje pića u prehrambenoj industriji - mleko, vino, pivo i drugo

 

Radni pritisak:

potisna - do 5 bara

 

 

usisna - usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

 

usisno-potisna - do 5 bara i usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30oC do +80oC

 

Dimenzije:            

od Ø32 do Ø200 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

creva se rade u dužini 5 i 10 metara

 

Standard:             

SRPS G.C6.027 (usisno-potisna);  SRPS G.C6.028 (usisna);  SRPS G.C6.029 (potisna)