DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENA CREVA ZA PRANJE VOZILA

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Gumena creva za pranje vozila

 

 

 

 

Namena

pranje vozila profesionalnim mašinama

 

Radni pritisak:

350 bara

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +155ºC

 

Dimenzije:

od Ø6 do Ø13 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara