DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENA CREVA ZA TRANSPORT NAFTE I NAFT. DERIVATA

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Glatka gumena creva za naftu sa sprovodnom žicom

 

 

 

 

Namena

transport nafte i naftinih derivata

 

Radni pritisak:

12 bara sa fakturom sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30ºC do +100ºC

 

Dimenzije:            

od Ø13 do Ø50 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

 

 

Þ Gumena creva za protok maziva - tip “M”

 

 

 

 

Namena

transport maziva - benzin, lako dizel ulje, mineralno ulje...

 

Radni pritisak:

25 bara sa faktorom sigurnosti 4

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30ºC do +100ºC

 

Dimenzije:            

od Ø4 do Ø38 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

SAE 100 R6

 

 

 

 

Napomena:

po zahtevu creva se rade i sa čeličnim ili tekstilim opletom (tip “” ili “MT”)

 

 

 

Þ Gumena creva za protok hidrauličnih ulja - tip “H”

 

 

 

 

Namena

transport hidrauličnih ulja na bazi petroleuma, mineralnih ulja...

 

Radni pritisak:

25 bara sa faktorom sigurnosti 4

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30ºC do +100ºC

 

Dimenzije:            

od Ø4 do Ø38 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

SAE 100 R3

 

 

 

 

Napomena:

po zahtevu creva se rade i sa čeličnim ili tekstilim opletom (tip “” ili “HT”)

 

 

 

Þ Gumena creva za protok goriva - tip “G”

 

 

 

 

Namena

trasnsport goriva na bazi nafte i naftinih derivata

 

Radni pritisak:

10 bara sa faktorom sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +130ºC

 

Dimenzije:            

od Ø4 do Ø19 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

DIN 73379

 

 

 

 

Napomena:

po zahtevu creva se rade i sa čeličnim ili tekstilim opletom (tip “” ili “GT”)

 

 

 

Þ Spiralna gumena creva za naftu - potisna, usisna i usisno-potisna

 

 

 

 

Namena

transport nafte i naftinih derivata

 

Radni pritisak:

potisna - do 5 bara

 

 

usisna - usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

 

usisno-potisna - do 5 bara i usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30oC do +100oC

 

Dimenzije:            

od Ø13 do Ø250 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

do prečnika Ø200 creva se rade u dužini 5 i 10 metara a preko Ø200 u dužini od 5 metara

 

Standard:             

SRPS G.C6.027 (usisno-potisna);  SRPS G.C6.028 (usisna);  SRPS G.C6.029 (potisna)

 

 

 

Þ Gumena creva za hlađenje motora - autohladnjak tip “D”

 

 

 

 

Namena

transport tečnosti za hlađenje motora i dizel goriva

 

Radni pritisak:

do 2 bara

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30ºC do +120ºC

 

Dimenzije:            

od Ø10 do Ø90 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

komadi dužine 1 metar

 

Standard:             

SRPS G.C6.023