DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENA CREVA ZA KISELINE, BAZE, IND. VODE I FEKALIJE

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Glatka gumena creva za motorne prskalice

 

 

 

 

Namena

transport hemijskih sredstava za zaštitu bilja

 

Radni pritisak:

25-35 bara    TIP A

 

 

40-160 bara    TIP B

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +100ºC

 

Dimenzije:            

od Ø4 do Ø38 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

 

 

 

 

 

Þ Glatka gumena creva za kiseline i baze

 

 

 

 

Namena

- transport kiselina - HCl svih koncentracija pri temperaturi do 50ºC; 50% sumporne kiseline pri maksimalnoj temperaturi od 60ºC; rastvora azotne kiseline

- transport baza svih koncentracija

 

Radni pritisak:

10 bara uz faktor sigurnosti 4

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +80ºC

 

Dimenzije:            

od Ø6 do Ø50 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

 

 

Þ Glatka gumena creva za industrijske vode i fekalije

 

 

 

 

Namena

transport industrijskih voda, fekalija i razblaženih kiselina (do 10%)

 

Radni pritisak:

7,5 bara uz faktor sigurnosti 10

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +100ºC

 

Dimenzije:            

Ø11 i Ø13 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

 

 

Þ Spiralna gumena creva za kiseline i baze - potisna, usisna i usisno-potisna

 

 

 

 

Namena

- transport kiselina - HCl svih koncentracija pri temperaturi do 50ºC; 50% sumporne kiseline pri maksimalnoj temperaturi od 60ºC; rastvora azotne kiseline

- transport baza svih koncentracija

 

Radni pritisak:

potisna - do 5 bara

 

 

usisna - usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

 

usisno-potisna - do 5 bara i usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30oC do +80oC

 

Dimenzije:            

od Ø50 do Ø200 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

creva se rade u dužini 5 i 10 metara

 

Standard:             

SRPS G.C6.027 (usisno-potisna);  SRPS G.C6.028 (usisna);  SRPS G.C6.029 (potisna)

 

 

 

Þ Spiralna gumena creva za industrijske vode i fekalije - potisna, usisna i usisno-potisna

 

 

 

 

Namena

transport industrijskih voda, fekalija i razblaženih kiselina (do 10%)

 

Radni pritisak:

potisna - do 5 bara

 

 

usisna - usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

 

usisno-potisna - do 5 bara i usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30oC do +80oC

 

Dimenzije:            

od Ø45 do Ø200 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

do prečnika Ø200 creva se rade u dužini 5 i 10 metara a preko Ø200 u dužini od 5 metara

 

Standard:             

SRPS G.C6.027 (usisno-potisna);  SRPS G.C6.028 (usisna);  SRPS G.C6.029 (potisna)