DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENA CREVA ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Gumena creva za pneumatske kočnice - autokočnice

 

 

 

 

Namena

instalacije za kočione sisteme na bazi vazduha

 

Radni pritisak:

7,5 bara uz faktor sigurnosti 10

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +100ºC

 

Dimenzije:            

Ø11 i Ø13 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

DIN 74310

 

 

 

Þ Gumena creva za hidro kočnice

 

 

 

 

Namena

instalacije za kočione sisteme na bazi ulja

 

Radni pritisak:

110 bara uz faktor sigurnosti 7

 

Radna temperatura:

u intervalu od -55ºC do +80ºC

 

Dimenzije:            

Ø3 i Ø5 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

SAE J 1401

 

 

 

Þ Gumena creva za pumpanje guma

 

 

 

 

Namena

kompresorsko crevo za pumpanje guma

 

Radni pritisak:

8 bara uz faktor sigurnosti 4

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +100ºC

 

Dimenzije:            

Ø4 i Ø6 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara