DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENA CREVA ZA PROTOK ZRNASTIH MATERIJALA

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Glatka gumena creva za peščanu spravu

 

 

 

 

Namena

trasnsport kvarcnog peska, čeličnih opiljaka i drugih abrazivnih materijala

 

Radni pritisak:

rade se u tri varijante: 12 i 20 bara sa faktorom sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

u intervalu od -20ºC do +80ºC

 

Dimenzije:

od Ø19 do Ø50 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:

DIN 53516

 

 

 

Þ Spiralna gumena creva za protok peska

 

 

 

 

Namena

trasnsport kvarcnog peska, čeličnih opiljaka i drugih abrazivnih materijala

 

Radni pritisak:

6 bara sa faktorom sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

u intervalu od -20ºC do +80ºC

 

Dimenzije:

od Ø28 do Ø250 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

creva se rade u dužinama 5 i 10 metara

 

Standard:

DIN 53516