DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENA CREVA ZA TRANSPORT VODE

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Glatka gumena creva za vodu

 

 

 

 

Namena

transport hladne vode i neagresivnih tečnosti

 

Radni pritisak:

izrađuju se u tri varijante, za radni pritisak od 6, 10 i 12 bara sa faktorom sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30oC do +80oC

 

Dimenzije:            

od Ø4 do Ø63 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

SRPS G.C6.024

 

 

 

Þ Gumena creva za hlađenje motora – autohladnjak TIP V

 

 

 

 

Namena

protok tečnosti za hlađenje motora

 

Radni pritisak:

do 2 bara

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30oC do +120oC

 

Dimenzije:            

od Ø10 do Ø90 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

komadi dužine 1 metar

 

Standard:             

SRPS G.C6.023

 

 

 

Þ Spiralna gumena creva za vodu - potisna, usisna i usisno-potisna

 

 

 

 

Namena

transport industrijske vode i neagresivnih fluida

 

Radni pritisak:

potisna - do 5 bara

 

 

usisna - usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

 

usisno-potisna - do 5 bara i usisavanje pri vakuumu od 700 mm živinog stuba

 

Radna temperatura:

u intervalu od -30oC do +80oC

 

Dimenzije:            

od Ø13 do Ø300 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

do prečnika Ø200 creva se rade u dužini 5 i 10 metara a preko Ø200 u dužini od 5 metara

 

Standard:             

SRPS G.C6.027 (usisno-potisna);  SRPS G.C6.028 (usisna);  SRPS G.C6.029 (potisna)