DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

GUMENA CREVA ZA ZASIĆENU PARU

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Creva za pranje kotlova vrućom vodom

 

 

 

 

Namena

pranje kotlova vrućom vodom

 

Radni pritisak:

rade se u dve varijante: 6 i 12 bara sa faktorom sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

120ºC

 

Dimenzije:

od Ø10 do Ø60 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

 

 

Þ Creva za vodenu paru

 

 

 

 

Namena

trasnsport zasićene vodene pare, vruće i hladne vode

 

Radni pritisak:

rade se u tri varijante: 6, 13 i 18 bara (u zavisnosti od radne temperature) sa faktorom sigurnosti 10

 

Radna temperatura:

u intervalu od -40ºC do +160ºC

 

 

u intervalu od -40ºC do +190ºC

 

 

u intervalu od -40ºC do +210ºC

 

Dimenzije:

od Ø6 do Ø125 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

do prečnika Ø38 creva se rade u dužini od 30 metara a od Ø40 u dužinama od 5 metara

 

Standard:

SRPS G.C6.026