DraMiKom   d.o.o.

Osnovano 1997

Preduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga

Srpski

English

GUMENA CREVA OTPORNA NA HABANJE

© Dramikom, 2009

Kontakt:

 

Snežane Hrepevnik 28/8

11090 Beograd

S R B I J A

 

Telefon:  + 381 (0)11 3513 029

Fax:         + 381 (0)11 3581 774

E-mail:    info@dramikom.com

Þ Gumena creva za pranje ulica

 

 

 

 

Namena

polivanje i pranje ulica

 

Radni pritisak:

12 i 20 bara sa faktorom sigurnosti 3

 

Radna temperatura:

u intervalu od –30oC do +80oC

 

Dimenzije:            

Ø32, Ø35, Ø38 (unutrašnji prečnik)

 

Dužina:

30 metara

 

Standard:             

SRPS G.C6.025